Proszę wpisać swój adres mailowy, prześlemy aktualny regulamin i cennik

Wyślij

Dziękujemy za skorzystanie z formularza

Close
Close

Aktualności

LangLion

OFERUJEMY WARSZTATY CJO BRITANICO w cenie 820 zł (polecając znajomemu zyskujesz 5% rabatu):

  • intensywne zajęcia językowe z języka angielskiego.
  • zajęcia ruchowo-taneczne z instruktorką
  • warsztaty z robotyki
  • zajęcia w Parku Dzieje
  • trzy posiłki dziennie (drugie śniadanie, obiad i podwieczorek)
  • ubezpieczenie NWW
  • zajęcia od 8:00 do 17:00

Więcej informacji pod nr 796-333-226 lub mailowo: cjobritanico@gmail.com

LangLion

Platforma LangLion

Z przyjemnością informujemy, że rozpoczynamy współpracę z LangLion – internetową platformą do kompleksowego zarządzania szkołą językową. Dzięki funkcji e-dziennika nasi kursanci oraz ich rodzice będą mieli dostęp do wszelkich informacji związanych z ich kursem i w łatwiejszy sposób będą mogli skontaktować się z lektorem lub sekretariatem.

 

ZAPISY na rok szkolny 2021/22

Z powodu bieżącej sytuacji pandemicznej zapisy do CJO BRITANICO na następny rok szkolny (2021/22) będą przeprowadzane wyłącznie online. Prosimy o dokładne zapoznanie się z naszą ofertą na stronie www i zgłoszenie chęci uczestnictwa w wybranym kursie poprzez formularz zgłoszeniowy (w zakładce Zapisy). W przypadku pytań, na które nie znajdują Państwo odpowiedzi na naszej stronie, prosimy o wiadomość na adres cjobritanico@wp.pl (kontakt telefoniczny i osobisty jest obecnie ograniczony). Z góry dziękujemy za wyrozumiałość i życzliwość!

Drodzy Rodzice i Opiekunowie,

W Centrum Języków Obcych BRITANICO wiemy, jak ważne jest właściwe nauczanie języka angielskiego. Wiemy też, że jeszcze ważniejsze jest zapewnienie odpowiedniego standardu bezpieczeństwa naszym Uczniom oraz Pracownikom. W związku z tym wypracowaliśmy wewnętrzną Procedurę sanitarną, którą wdrożyliśmy na terenie naszej Szkoły w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się koronawirusa.

Zgodnie z nią na terenie Szkoły:

1. stosujemy się do obowiązku zakrywania ust i nosa i zachowujemy dystans

Obowiązek zakrywania ust i nosa jest powszechnie obowiązującym wymogiem, uregulowanym w odnośnym rozporządzeniu Rady Ministrów, stosujemy go więc także na terenie naszej Szkoły. Rezygnacja z przestrzegania tego obowiązku możliwa jest jedynie w określonych przypadkach, w tym ze względów zdrowotnych.

Ponadto zarówno Uczniowie, jak i Pracownicy zobowiązani są do zachowania odpowiedniego dystansu społecznego. O zachowanie analogicznego wymogu prosimy także osoby przyprowadzające Uczniów na zajęcia i odbierające z nich.

2. dbamy o zdrowie innych

Nasi Pracownicy poinformowani są, że w przypadku przejawiania jakichkolwiek objawów zarażenia wirusem SARS-CoV-2 (nawet gdyby miały się one okazać zwykłym przeziębieniem), powinni oni pozostać w domu, by nie przenosić choroby dalej. O to samo prosimy także Was – Rodziców. W sytuacji wykazywania przez Was lub Wasze dziecko objawów sugerujących zarażenie wirusem SARS-CoV-2 – pozostańcie w domach. Dzieci przebywające na kwarantannie będą mogły korzystać z bezpłatnej konsultacji z Metodykiem.

3. myjemy i dezynfekujemy ręce

Każda osoba wchodząca na teren Szkoły proszona jest o zdezynfekowanie rąk. W ten sposób minimalizujemy ryzyko niezamierzonego przeniesienia wirusa na teren Szkoły. Poza tym zachęcamy do regularnego mycia rąk, które również jest skuteczną metodą w walce z koronawirusem. W Szkole wywieszone zostały stosowne ulotki, które będą przypominać o tym, jak prawidłowo myć i dezynfekować dłonie.

4. dezynfekujemy powierzchnie użytkowe

Przed zajęciami, między nimi, a także po skończonym dniu zajęć w naszej Szkole przeprowadzana jest dokładna dezynfekcja. Obejmuje ona przede wszystkim powierzchnie najczęściej używane przez Pracowników i Uczniów: biurka, krzesła, klamki, gałki, sprzęty komputerowe i węzły sanitarne. W tym celu używamy atestowanych środków do dezynfekcji.

5. podejmujemy stosowne działania edukacyjne

Zwracamy uwagę na postanowienia Procedury sanitarnej – przypominamy o zachowaniu dystansu, zakrywaniu ust i nosa. Pamiętamy, by nie kichać i nie kaszleć na innych.

6. obowiązuje ustalona procedura na wypadek wykazywania przez osobę objawów sugerujących zarażenie wirusem SARS-CoV-2

Jeśli Uczeń, Pracownik lub inna osoba przebywająca na terenie Szkoły przejawia objawy zarażenia wirusem SARS-CoV-2 lub się na nie uskarża, podejmujemy działania mające na celu bezpieczne odseparowanie jej od pozostałych osób. Równocześnie kontaktujemy się telefonicznie z powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną, a w razie potrzeby – także z pogotowiem ratunkowym. Pamiętamy o dezynfekcji obszaru, po którym się poruszała.

By nasze działania przynosiły jak najlepsze skutki, potrzebujemy skutecznej współpracy. Bezpieczne uczestnictwo w zajęciach organizowanych przez Szkołę wiąże się z przestrzeganiem Procedury sanitarnej zarówno przez Pracowników Szkoły, jak i jej Uczniów oraz Rodziców. Powyższe obowiązki i zalecenia dotyczą także innych niż Rodzice, opiekunów Uczniów, stąd bardzo prosimy o zastosowanie się przez nich do przedstawionych standardów odpowiednio.

Równocześnie informujemy, iż dynamicznie zmieniająca się sytuacja epidemiczna może pociągnąć za sobą także zmianę Procedury sanitarnej – zaostrzenie lub poluzowanie zawartych w niej postanowień. O wszelkich planowanych zmianach informować będziemy na bieżąco.

Pełna i aktualna treść Procedury sanitarnej dostępna jest w budynku Szkoły.

Serdecznie zapraszamy na lekcję pokazową!
Przypominamy, że nasza lekcja pokazowa pracy z 4-7-latkami metodą Teddy Eddie odbędzie się 31 sierpnia 2020 r. o godz. 18.00.
liczba miejsc jest ograniczona, a na lekcję pokazową mają wstęp te osoby, które zapiszą się i potwierdzą swoje uczestnictwo oraz przedstawią bilet przesłany przez nas wcześniej drogą mailową