Proszę wpisać swój adres mailowy, prześlemy aktualny regulamin i cennik

Wyślij

Dziękujemy za skorzystanie z formularza

Close
Close

O metodzie

Poziomy

Savvy Quest

JAKI JEST SAVVY ED?

Savvy Ed jest bardzo ambitny. Dzieci, bądź co bądź jeszcze małe (8-11 lat), opanowują ogrom materiału. Równocześnie Savvy Ed jest bardzo przyjazny dla uczniów, nasz sukces polega na tym, że dzieci zupełnie nie zdają sobie sprawy z tego jak wiele się uczą, oraz ile od nich wymagamy. Nauka nie sprawia problemów, dlatego że bazujemy na ich wiedzy i doświadczeniu językowym nabytym w poprzednich latach, ale nie tylko.

O KURSIE

Metoda realizowana jest w 2 programach:

INTENSYWNYM - INTENSIVE SAVVY ED 1

dla dzieci, które realizowały program Teddy Eddie i pozytywnie przeszły proces ewaluacyjny, zakwalifikowane zostały do uczestnictwa w kursie Savvy Ed 1.

Realizacja jednego poziomu Savvy Ed Intensive w szkole językowej przewidziana została na 62 spotkań trwających 60 minut.

MNIEJ INTENSYWNYM - LESS INTENSIVE SAVVY ED 1 /A

dla dzieci, które nie przeszły ścieżki nauczania metodą Teddy Eddie.

Realizacja jednego poziomu Savvy Ed Less Intensive w szkole językowej przewidziana została na 64 spotkań trwających 45 minut. W grupie tej ten sam program będzie realizowany w okresie dwóch lat.

LEKTORZY prowadzący zajęcia przechodzą skrupulatną rekrutację według wytycznych Licencjodawcy. Sprawdzany jest ich poziom językowy, wymowa oraz predyspozycje do pracy z dziećmi szkolnymi.

Wybrana kadra przechodzi szkolenia dotyczące specyfiki pracy z dziećmi w wieku szkolnym oraz pracy z metodą. Następnie wyposażamy ich w szczegółowe instrukcje, procedury, plany zajęć oraz materiały, które uatrakcyjniają zajęcia.

Lekcje są cyklicznie hospitowane i omawiane z Opiekunem Metody Savvy Ed. Wybrane zajęcia są nagrywane, a następnie oceniane przez metodyków Licencjodawcy. Omawiamy je według specjalnego STANDARDU METODY SAVVY ED, tak aby nie tylko zapewnić najwyższą jakość, ale również stale wyznaczać nowe ścieżki rozwoju lektorom prowadzącym kurs.


Bardzo ważnym elementem w metodzie jest stały KONTAKT Z RODZICAMI, którzy mogą liczyć na:


 • ustne informacje na temat przerabianego materiału oraz zadania domowego po każdych zajęciach,
 • informacje o zadaniach domowych oraz zaliczeniach kolejnych partii materiału są wysyłane drogą mailową.
 • regularne informacje na temat przerobionego materiału, postępów grupy oraz dokonanych zaliczeń zamieszczane są w raportach mailowych.
 • llekcje otwarte na koniec roku szkolnego

PAKIET EDUKACYJNY SAVVY ED

W skład Pakietu Edukacyjnego wchodzi:

 • Savvy Book czyli podręcznik ucznia.
 • Snowball Book czyli książka ćwiczeń.
 • Dostęp do audio z nagraniami historyjek, słuchowisk, rymowanek, piosenek oraz ćwiczeń.
 • Savvy Quest dostęp do edukacyjnej aplikacji, która jest uzupełnieniem kursu, w przyjemny i nowoczesny sposób uczy słownictwa, wymowy i gramatyki, utrwala poznany na lekcjach materiał.
 • Savvy Tile to magiczna płytka, która powoduje, że część tekstu w podręczniku “znika.” Jest to idealne narzędzie do ćwiczenia kontrolowanej komunikacji i powtarzania materiału na zajęciach oraz w domu.
 • Teczka z logiem Savvy Ed.
 • Certyfikat.
 • Medal Savvy Eda to upominek dla ucznia po zakończeniu każdego poziomu.

EWALUACJA WYNIKÓW NAUCZANIA

Wychodząc naprzeciw nowym trendom w edukacji oraz dbając o dobro i prawidłowy rozwój emocjonalny dzieci, do metody Savvy Ed zostały wprowadzone elementy OCENIANIA KSZTAŁTUJĄCEGO (ang. formative assessment).

Uczeń (i rodzice) mogą liczyć na:

 • jasne stawianie i komunikowanie celów lekcji i całego kursu. Ma to na celu budowanie w uczniach świadomości w jakim kierunku zmierzają i jakich finalnych efektów od nich oczekujemy.
 • budowanie samooceny uczniów, dzięki której dziecko będzie się uczyło określać w jakich obszarach czuje się już pewnie, a które wymagają utrwalenia / powtórek
 • informację zwrotną na każdym etapie nauki oraz stały kontakt z rodzicami. Zarówno podczas lekcji, jak i tabeli zaliczeń, czy w raportach, lektor będzie informował co dzieci mają już opanowane na zadowalającym poziomie, nad czym jeszcze będzie z grupą pracować i na co na każdym etapie należy zwrócić uwagę
 • jasne i przejrzyste kryteria oceniania, zawsze ogłaszane PRZED zaliczeniem, testem czy zadaniem domowym, tak aby uczeń dokładnie wiedział czego od niego oczekujemy (tzw. NACOBEZU – „na co będziemy zwracać uwagę”)

Oprócz oceniania kształtującego w metodzie Savvy Ed stosujemy, także ocenianie sumujące, polegające na mierzeniu określonych umiejętności i osiągnięć uczniów pewną określoną miarą (najczęściej stopniami). Jest ono zawsze zorientowane na sukces. Nasza naczelna zasada to: NIE WYSTAWIAMY OCEN INNYCH NIŻ A/A-! Po prostu – jak dziecko zaliczy daną część materiału, dostaje A (odpowiednik oceny „6” w angielskim systemie oceniania). Dziecko dostaje tabelę zaliczeń, a w niej dokładne wytyczne dotyczące rodzajów zaliczeń oraz umiejętności jakimi musi wykazać, aby dany element zaliczyć.

SAVVY ED W DOMU I ZADANIA DOMOWE

Metoda Savvy Ed dedykowana jest uczniom wczesnoszkolnym. Znaczy to, że wsparcie rodziców, szczególnie w przygotowaniu się do lekcji i odrobieniu zadania domowego jest niezbędne. Chodzi o to, że trudno jeszcze na tym etapie oczekiwać od dzieci, że będą umiały się zorganizować same. Dlatego kontakt i współpraca rodziców z lektorem ma ogromne znaczenie – zarówno pod względem organizacyjnym, dydaktycznym, ale także (a może przede wszystkim) motywacyjnym i dlatego tak bardzo o to dbamy.

Zadania domowe są strategicznym elementem całego programu. I nie chodzi o to, by rodzic robił dzieciom dodatkowe lekcje lub wyręczał lektora. Chodzi o to, żeby zwielokrotnić kontakt z językiem obcym. Lekcje odbywają się zazwyczaj tylko dwa razy w tygodniu, a i to już jest często mocno obciążające zarówno dla rodziców, jak i dzieci (zajęte popołudnie, dojazd, itp.). Wystarczy jednak, że dołożymy do lekcji dwa zadania po ok. 15 minut i mamy zaplanowany i systematyczny kontakt z językiem cztery razy w tygodniu, a to już pozwala na wymierne efekty. Nasze zadania zostały mocno przemyślane, żeby dawały rezultaty, ale były jak najmniej czasochłonne i pracochłonne zarówno dla dziecka, jak i rodzica.

WYJĄTKOWY SAVVY ED

Savvy Ed ma wiele unikatowych i innowacyjnych elementów, które ułożone w systemową całość znacznie podnoszą efektywność nauki. Oto kilka z nich:

EFEKT KULI ŚNIEGOWEJ czyli „stopniowe narastanie” w zadaniach, powtórkach i w ułożeniu materiału językowego

KOMPAKTOWOŚĆ I KOMPLETNOŚĆ Savvy Ed to nie tylko podręcznik, to cała filozofia nauczania z wszelkimi potrzebnymi elementami zarówno w sensie materiału nauczania, jak i samych pomocy naukowych. Zadbaliśmy przy tym o perspektywy wszystkich zainteresowanych stron: ucznia, rodzica, nauczyciela i dyrektora szkoły

SYSTEMY MOTYWACJE zostały wkomponowane w metodę - nie da się ich ominąć! Podczas lekcji wykorzystywane są elementy GRYWALIZACJI (np. dzieci zbierają grudki złota, aby zbudować swoje Złote Królestwo).Savvy Ed przesyła dzieciom listy z całego świata, motywując i nagradzając aktywność i zaangażowanie. System zaliczeń wykorzystuje elementy OCENIANIA KSZTAŁTUJĄCEGO. Wszystko po to, aby wspierać rozwój i talenty młodych kursantów.

SAVVY ED 1

Komunikacja i nauka czytania

SAVVY ED 2

Komunikacja i nauka pisania

SAVVY ED 3

Integracja wszystkich sprawności Językowych i gramatyka

SAVVY ED 1 INTENSIVE LUB LESS INTENSIVE

Uczeń kontynuuje naukę języka obcego na bardzo wysokim poziomie.

Priorytety to KOMUNIKACJA oraz stopniowe nabywanie wysokich kompetencji w CZYTANIU w języku obcym.

Obszerny i różnorodny materiał jest kompatybilny z poziomem egzaminu Cambridge English: Pre A1 Starters.

 • poziom kontynuujący, ale nie tylko
 • wiek: 8-9 lat, 2, 3 klasa
 • zajęcia: 2 razy w tygodniu po 60 minut Savvy Ed Intensive
 • zajęcia: 2 razy w tygodniu po 45 minut Savvy Ed Less Intensive
 • grupy: do 10 osób

SAVVY ED 2 INTENSIVE

Uczeń kontynuuje naukę jednocześnie utrwalając poznany wcześniej materiał. Priorytety na tym poziomie to KOMUNIKACJA oraz stopniowe nabywanie wysokich kompetencji w PISANIU w języku obcym.

Materiał jest kompatybilny z poziomem egzaminu Cambridge English: A1 Movers.

 • poziom kontynuujący
 • wiek: 9-10 lat, 3,4 klasa
 • zajęcia: 2 razy w tygodniu po 60 minut
 • grupy: do 10 osób

SAVVY ED 3 INTENSIVE

Na tym poziomie następuje integracja wszystkich sprawności językowych: SŁUCHANIA, MÓWIENIA, CZYTANIA oraz PISANIA.

zaczynamy kłaść nacisk na POPRAWNOŚĆ GRAMATYCZNĄ.

Materiał jest kompatybilny z poziomem egzaminu Cambridge English: A2 Flyers.

 • poziom kontynuujący
 • wiek: 10-11 lat, 4-5 klasa
 • zajęcia: 2 razy w tygodniu po 60 minut
 • grupy: do 10 osób

Savvy Quest to aplikacja pełna edukacyjnych gier wspierających naukę języka angielskiego metodą Savvy Ed, dostępną w akredytowanych centrach metody w całej Polsce. Savvy Quest łączy w sobie 3 moduły przeznaczone dla kursantów, ich rodziców i lektorów korzystających z metody Savvy Ed.

W aplikacji można znaleźć moduły:


 • PLAY- gry wspomagające naukę języka angielskiego, przeznaczone dla kursantów. Dzięki edukacyjnym ćwiczeniom uczeń może utrwalić poznane na zajęciach słownictwo, uczyć się czytać i pisać w języku angielskim. Lektor również ma do nich dostęp, dzięki czemu może wprowadzić atrakcyjny dodatek na zajęciach.
 • E-BOOK, czyli podręcznik i ćwiczenia dostępne online. Lektor ma tutaj dostęp do klucza odpowiedzi zarówno do książki jak i do ćwiczeń. Może dzięki temu w łatwy sposób korzystać z książki na zajęciach.
 • LISTEN - nagrania, które są wykorzystywane na zajęciach przez lektorów (słuchowiska, ćwiczenia) oraz przez kursantów do nauki i odrabiania zadań domowych (ćwiczenia, rymowanki), a przez wszystkich dla przyjemności słuchania wpadających w ucho rapów ;)

Inne języki